Zásady ochrany osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti Gynekologie Eva s.r.o. , se sídlem Tyršova 218, Kolín II, 280 02 Kolín, IČ: 03516857, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 232957 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:

 • jméno a příjmení

 • telefonní číslo

 • datum narození

 

 

2. Jméno, příjmení, telefonní číslo a datum narození je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem vystavení e-receptu . Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu registrace pacienta.

 

 

3. V případě cookies: Správce shromažďuje na svých webových stránkách následující soubory cookies:

 

Typ

Název

Účel

Expirace

Přístup k informacím

Např. systémová

Např. Abcde

Např. Tato cookie se používá k ukládání dat důležitých pro fungování…

Např. Do uzavření okna prohlížeče

Např. jde o cookie z našeho webu

 


4.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět
, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti Gynekolgie Eva s.r.o.

 

 

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

 • Poskytovatel softwaru Michaela Nová, Na Patnácti kopách 701
 • app.bookafy.com
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době společnost nevyužívá.

 

 

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:

 • vzít souhlas kdykoliv zpět,

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, žádat si kopii těchto údajů,

 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,

 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,

 • na přenositelnost údajů,

 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo se obrátit na soud.